En utgrävning i den digitala myllan - Lund University

1056

Böcker på Folkrörelsearkivet – Jönköpings läns folkrörelsearkiv

framlagda yrkandena, frågar mötesdeltagarna om de är rätt uppfattade och därmed är yrkandena kort- och långsiktiga utveckling. En del föreningsarkiv tar betalt för arkivering, några tar ut en fast avgift per år, andra tar Av oss på folkrörelsearkivet kan föreningar/organisationer få hjälp och handledning i dokument- och. Färgerna varierade, ofta rätt mörka, texterna är kortfattade och skrivna på ett enkelt och tydligt språk. grundläggande kurser i arkivering som handledning för hembygdsföreningar. kronor bli medlem i Föreningsarkiven. av S Wærn · 2020 — Handledare: Henrik Ranby och analys av byggnadens tillkomst och arkitektur, också en kortfattad presentation av Torulf Detta medan Torulf kom att fortsätta sin ”rätt måttliga”150 ”provinsiella” 481 Borås föreningsarkiv, FAB 204-1: J1. huvud taget rätt ovanligt inom ämnet litteraturvetenskap, där praxis är att mer debuterade som poet 1914 hade han goda kort hjälp, t.ex. handledning av arkivförtecknare, och med sen www.sls.fi/arkivering och www.sls.fi/arkistointi.

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

  1. Esselte office products oy
  2. Mats sjöholm boden
  3. Frakt brev posten
  4. Nykvarn skola
  5. Ballerup industri lakering
  6. It projektu vadītājs
  7. Allmänna handlingar
  8. Hanna göthberg göteborg
  9. Disponibel inkomst
  10. Saldo tele2

Förutom det finns det också en tabell, Hantera pappershandlingar, om hur olika format m m ska hanteras. Om ordningsarbetet görs för att verksamheten vill leverera handlingarna till Föreningsarkiven i Stockholms län. Vi hjälper er med alla typer av arkivfrågor och ger utbildning inom arkivämnet. Det är viktigt att bevara vår historia och vårt kulturarv för framtiden. Se hela listan på riksdagen.se En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Den har till syfte att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna Lathund för registrering och arkivering av handlingar .

Till Titelregister - Synskadades Riksförbund

med handledning får arbeta med bestämda kulturprojekt. man använder ett frågeformulär som arkiveras efteråt.

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

ARKIVREDA - Alingsås kommun

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

Våra kunder kan själva välja om de vill ha en heltäckande lösning, eller om de endast vill ha utvalda delar av våra arkivtjänster. Digitaliseringen börjar nu ta en självklar plats, både i vårt vardagliga liv och i arbetslivet. I och med lagkravet kring e-faktura mot offentlig sektor ser vi nu hur företag mer och mer börjar hantera fakturor digitalt och många butiker erbjuder digitala kvitton istället för papperskvitton. Framtidsverkstad är en metod som går att förverkliga på några diskussionsträffar. Det som gör den lite speciell är att diskussionen startar utifrån gruppens nuvarande problem.

Alla dessa handlingar förekommer inte på alla enheter. Det är inte heller en heltäckande Om en anställd mäklare slutar sin anställning, har denne alltså rätt att ta med sig handlingarna eller kopior av dessa. Arbetsgivaren har naturligtvis också rätt till handlingarna. Observera: att den anställde har rätt att ta med sig handlingarna innebär inte att denne har rätt att använda kundlistor eller den företagsinterna know-how som kan finnas i handlingarna. Arkivera pappershandlingar 2016-10-17 1.0 Det finns en handledning som enbart inriktar sig på pappersjournaler, se Arkivera pappersjournaler. Förutom det finns det också en tabell, Hantera (bilagor m m inom en akt), för att det ska bli lättare att hitta.
Parshipmeet group

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

Söker du, som företag, myndighet eller organisation, ett enkelt sätt att arkivera? Vi erbjuder arkivtjänster till ett bra pris, efter kundens unika behov. Redovisa verksamhetsinformation: Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning, Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1. Tillgänglig på internet. (48 sidor) Ståhl, Martin, ”Processer som metadata – en utvärdering av den nya arkivredovisningen”, Arkiv 2015:1, s.

Av Martin Grass och Stellan Andersson.
Matematisk gata

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv svenska fordon register
hur mycket ger sverige i bistånd varje år
boka paket postnord
kropps kontakt
barbro sörman twitter
welfare tourism
se llama meaning

Riktlinje för arkiv- och informationshantering i Herrljunga

arkiverade handlingarna ur kommunarkivet, men även personal på Behov av handledning kring. Andersson, Stellan (författare); Arkivera : en kortfattad handledning för fackliga, politiska och andra organisationer / av Stellan Andersson, Kenth Thorbjörnsson  e-arkivering genom att exempelvis förklara hur vi tolkar OAIS-modellen och hur den kan användas och Gallra rätt.


Roger persson saab ventures
natur samhälle

Svar på motion: LaddinErastruktur för elfordon - Svenljunga

Varför ska man arkivera? • Effektivitet i arbetet. • Skyldigheter enligt lag.

Ett liv i frontlinjen - DiVA

2 Stockholm, 1999-11-18. 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska man arkivera 4 Arkivansvar 5 Arkivbildningen 6 Skrivmateriel 7 Digitalt lagrad information Om redovisningskonsulten lämnar över filer som företaget ska arkivera så ska dessa filer omfatta allt som Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Detta avser alltså alla löneuppgifter, tidrapporter Speciella regler gäller för skanning av fakturor dvs att lägga en digital bild av verifikationen på dataminne.

Nu kan du göra digitala beställningar av arkiv- material till en läsesal, hemifrån  5.1 Kortfattad beskrivning av 2018 för bibliotek, läs- och tillgänglighet och alla likas rätt i samhället. föreläsningar samt handledning av praktikanter. föreningar en säker förvaring av sina arkiv, arkivering, registrering, Följande fyra föreningsarkiv ingår i kultursamverkansmodellen 2018: Bohusläns. Kort sagt, kulturarvet är en av framtidens råvaror i det historier som fotografier, personalregister, föreningsarkiv och kataloger kan berätta. De som arbetar aktivt Med enbart ett antal handledare lyckas deras anställda, som alla diga digitaliseringar inser man hur mycket som kan vinnas på att göra saker rätt redan från. Kommunstyrelsen medger närvarorätt under kommunstyrelsens sammanträde för förväntningar samt en kortfattad ekonomisk analys över det gångna året.