Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

8258

Offentlig handling Varbergs kommun

En del handlingar är belagda med sekretess. 2011-08-12 2017-01-18 Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Med en allmän handling menas en handling som förvaras hos en myndighet och som inkommit eller upprättats. Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Allmänna handlingar

  1. Åkereds samfällighetsförening
  2. Lakemedelsberakning dos styrka mangd
  3. Vad är f-skatt
  4. Bärga bil kostnad
  5. Vad är bästa räntan
  6. Ny tusenlapp sverige
  7. Samsung tangentbord rensa data
  8. Tranströmer 17 dikter
  9. Norwegian nyheter nrk

Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter. Om en handling har gallrats kan handlingen ibland återskapas om det finns säkerhetskopior. Allmänna handlingar och diarium.

Offentlighet och allmänna handlingar - Vännäs kommun

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan … Allmänheten får en bättre inblick i allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ; Regeringens uppdrag till Riksarkivet, att utreda förvaringen av överlämnade handlingar, avslutades den 31 december 2016.

Allmänna handlingar

https://www.regeringen.se/49bb8b/contentassets/93d...

Allmänna handlingar

De har inkommit till eller är upprättade hos en myndighet. En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har kommit till eller upprättats på myndigheten. Det finns undantag från detta.

En upptagning är information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att uppfattas. Det kan var ett e-postmeddelande eller en ljud- eller videoinspelning.
Skoldatateket landskrona

Allmänna handlingar

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa.

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.
Vpk ledare genom tiderna

Allmänna handlingar beteendeanalysgruppen stockholm
linköpings sjukhus jobb
barn som svimmar ofta
skriva signatur
centralt innehåll engelska översättning
café & restaurang anatomen
hjärnans viktigaste uppgifter

Beställ allmänna handlingar - Nora kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.


Eu mopedbil körkort
andrada polytechnic high school

Allmänna handlingar - Skellefteå kommun

På en väldigt övergripande nivå finns det några grundkriterier för att en handling ska vara en allmän handling: Handlingen ska existera hos en myndighet. Se hela listan på riksdagen.se “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”.

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

Tre kriterier ska vara  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som  Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa.

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats.